Célcsoport - Kálmánházi Teleház - Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány

Támogatott társadalmi csoportok

Szolgáltatásainkat az alábbi célcsoportok veszik igénybe:

Megfigyeléseink, tapasztalataink, az eddigi munkánk eredménye mind azt mutatja, hogy nagy szükség van településünkön, a megyében illetve a régióban a segítségnyújtó szolgáltatásokra, hiszen egyre több a fogyatékkal élő, a munkanélküli, a gyermekét egyedül nevelő szülő, idős, egyedülálló, magára maradt ember, akik tudatlanságukban, vagy anyagi nehézségeik miatt nincsenek tisztában az őket megillető jogaikkal, szociális támogatási formákkal, a hozzátartózik részére folyósítható ellátásokkal, egyéb juttatásokkal, esetleg adókedvezményekkel.

Előzetes felméréseink indokolták, hogy olyan ingyenes tanácsadó-, segítő-, jogvédő- és érdekvédelmi szolgálatot indítsunk, amely nagy segítséget nyújtana nemcsak a betegségben szenvedőknek, hanem az egyéb hátrányos helyzetben élők problémáinak megoldásában is. Nagy figyelmet kívánunk fordítani a roma kisebbségre, a romákat érintő konfliktusok megelőzésére azok feltárására és megoldására, a romák és nem romák közötti kommunikáció javítására.
Tevékenységünk, szolgáltatásaink diszkrimináció nélkül mindenki számára elérhetőek, bármilyen kérdés, probléma kapcsán igénybe vehetőek. Munkánk során tiszteletben tartjuk az igénybevevők anonimitását, különös tekintettel a személyes adatok védelmére. Működési helyünk közterületről jól megközelíthető, táblával kijelölt, mindenki számára hozzáférhető.